Kas ir eTwinning?

Printer-friendly version

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte (daļa no KA2), kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.
 
eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības platformu www.etwinning.net, kurā 36 Eiropas valstu (skolas no Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes un Turcijas, Albānijas, Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī no Bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas) izglītības darbinieki var darboties drošā interneta vidē – 
 • veidot virtuālos sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos materiālus, 
 • piedalīties interešu grupās, 
 • piedalīties vebināros un tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos, 
 • atrast sadarbības partnerus citiem projektiem. (Erasmus+, Nordplus u.tml.)
 
Kopš 2013.gada eTwinning īsteno pilotprojektu eTwinning Plus, kurā piedāvā sadarboties arī ar skolotājiem no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Tunisijas.
 

Kas var iesaistīties?

 • Jebkura veida un līmeņa izglītības iestādes, kuras nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem
 • Jebkura mācību priekšmeta skolotāji, direktori, bibliotekāri un citi skolas darbinieki

Kāpēc iesaistīties eTwinning?

 • Lai mācību procesu padarītu starptautisku, attīstītu skolēnu svešvalodu un starpkultūru komunikācijas prasmes
 • Lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs.
 •  Lai popularizētu savu un skolas pieredzi.
 • Lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
 • Lai pilnveidotu svešvalodu prasmes
 • Lai gūtu iemaņas darbā ar IKT.
 • Lai varētu pieteikties dalībai starptautiskos semināros un izvirzīt savu projektu dažādām balvām.
 • Lai praktiski vērotu nodarbības, kā ar bērniem un jauniešiem strādā kolēģi citās valstīs, smelties idejas un iedvesmu.
 • Lai salīdzinātu metodes un izmantojamos materiālus, palūgtu padomu vai izskaidrojumu, ja kaut kas palicis nesaprasts, noskatoties filmiņas vai prezentācijas projekta mājaslapā.

Prezentācija par eTwinning