eTwinning projektu piemēri

Escola B/S Domingos Capela, AEMGA / Portugāle 
Vestsiden Skole / Norvēģija 

Projekta apraksts:
Projekta dalībnieki vienā valstī izveido animācijas, sūta tās citu valstu dalībniekiem, kuri pievieno filmām skaņas, tādējādi radot kopīgu gala produktu – interesantas un saturīgas animācijas filmas.
 
Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada augusts – 2014.gada septembris

Daugavpils Saskaņas pamatskola / Latvija  
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium / Igaunija 

Projekta apraksts:
Projekta ideja – iedvesmot skolēnus mācīties matemātiku angļu valodā neformālā atmosfērā, izmantojot video/audio stundas ar ārvalstu partneriem, interaktīvas spēles tiešsaistē, stāstus ar matemātisku rēbusu sacerēšanu, ka arī, integrējot matemātikas un angļu valodas mācību programmas ar citu priekšmetu mācību programmām.
 

32 Primary School of Patra / Grieķija 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie / Polija 

Projekta apraksts:
WALL projekta mērķis ir attīstīt skolēnu angļu valodas prasmes ar kopīgām, interaktīvām aktivitātēm, kas notiek pilsētvidē. Katras sadarbības skolas “burvju” komandas darbošanās notiek saistībā ar pilsētas dzīvi un situācijām, ar kurām tās iedzīvotāji sastopas ikdienā.
 

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" / Latvija 
Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars" / Latvija 

Projekta apraksts:

Projekta ietvaros notiek izzinošas un radošas aktivitātes, izmantojot izlietotu papīru. Tiek izspēlētas sadarbības partneru sagatavotās papīra spēles un rotaļas, ar mērķi veicināt izziņas procesu attīstību un sensorās spējas; sekmēt un pilnveidot valodas prasmes.

Daugavpils 16. vidusskola / Latvija 
Konotop Gymnasia / Ukraina 

Projekta apraksts:
Projekts ir paredzēts dabaszinību un matemātikas skolotājiem. Darbā piedalījās jaunieši, kuri vienlaicīgi spēlēja, mācīja un paši mācījās. Galvenais projekta uzdevums bija radošo spēju attīstīšana, apgūstot dažādus mācību priekšmetus. Rezultātā tika izstrādāta un izveidota unikāla metodika – mācību priekšmetu apmācība, izmantojot spēli.

Lycée Paul-Emile Victor / Francija 
Siguldas pilsētas vidusskola / Latvija 

Projekta apraksts:
Projektā astoņu Eiropas valstu skolēni un skolotāji veido virtuālas pilsētas YoUtopia 3D modeli, lai veicinātu aktīvas pilsonības ideju, pētot, analizējot un salīdzinot aktuālas sabiedrības problēmas – dzimumu diskriminācija, paaudžu atšķirības, imigrācija un etniskā piederība, invalīdu tiesības, diskriminācija atšķirīgā izskata dēļ u.tml.

32 Primary School of Patra / Grieķija 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie  / Polija 

Projekta apraksts:
Projekts apkopo interesantas, neparastas un aizraujošas idejas, kā apgūt angļu valodu neformālā atmosfērā, izmantojot spēles, izrādes, zīmēšanu, dažādus IKT rīkus u.c. Lai motivētu skolēnus labākiem sasniegumiem angļu valodas apguvē, projekta ietvaros organizētas arī dažāda veida sacensības.
 

Scoala cu clasele I-VIII,nr .7 Buzau / Rumānija 
Sērmūkšu pamatskola/ Latvija 

Projekta apraksts:
Visas projekta dalībvalstis atrodas pie jūras vai okeāna. Jūras un okeāni ir satuvinājuši cilvēkus. Plānotās aktivitātes saistītas ar dzīvi pie jūras, ar ūdeni gan ķīmijā, gan mākslā, ar atpūtu un drošību uz ūdens, ar dzīvniekiem, pētniecisko darbu, ģeogrāfiju, vēsturi u.c.
 
Kringsjå skole / Norvēģija  
Sērmūkšu pamatskola / Latvija  
Projekta apraksts:

Šī Nordplus – eTwinning sadarbības projekta mērķis – veicināt skolēnu izpratni un atbildību par savu rīcību vides ilgtspējai; apkopot idejas, ko varētu darīt, lai saglabātu vidi nākotnē; salīdzināt iegūtos datus un informāciju starp projektā iesaistītajām valstīm; veicināt diskusiju par kultūras līdzībām un atšķirībām. Projekts ir saistīts ar vides izglītību. 

Kindergarten Launegg / Austrija 
SOU"Ekzarh AntimI" / Bulgārija 

Projekta apraksts:

Katra skola izvēlas un tulko savas valsts tautas pasaku angļu valodā, kā arī ilustrē savu izvēlēto pasaku un ievieto to eTwinning vietnē, lai visas partnerskolas tās izlasītu. Pēc izlozes katra skola iestudē kādas partnerskolas pasaku un ieraksta video, kuru augšupielādē eTwinning projektu vietnē. Visas pasakas tiek publicētas e-grāmatā ar ilustrācijām.

Pages