Atveriet iekavas!

Printer-friendly version
Piektdiena, 12.augusts, 2016
„Neinteresanti!”, „Kam tas vajadzīgs?”, „Centralizēto eksāmenu rezultāti ir zemi!”. Šīs un līdzīgas frāzes dažkārt dzirdam no skolēniem, vecākiem, izglītības darbiniekiem attiecībā uz matemātikas priekšmetu skolā. Lai mācību saturu padarītu interaktīvu un interesantu, lai motivētu skolēnus apgūt matemātiku un zinātnes, kā arī lai izglītotu skolotājus par tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Jelgavas 4.vidusskola realizēja Erasmus+ un eTwinning projektu „e(maths+science)”.
 
Projekta nosaukumā ir matemātikas formula, kuras izmantošana parāda, ka protam “atvērt iekavas”. Taču aiz iekavu atvēršanas slēpjas asociācija, ka gan skolēniem, gan skolotājiem jāpaver jaunāko tehnoloģiju jēgpilnas un efektīvas integrācijas apvāršņi, kas ilgtermiņā nodrošinātu arī izglītības kvalitātes celšanu.
 
Viens no projekta gala rezultātiem ir projektā iesaistīto skolotāju izveidots e-katalogs. To var aplūkot projekta blogā http://emathsandscience.blogspot.com/. Tajā ir apkopoti interneta resursi pa mācību tēmām. Katram resursam pievienots neliels apraksts - kādiem pedagoģiskiem mērķiem tas lietojams; kādi ir šī resursa plusi un mīnusi; piemērs, kā lietot resursu utt. Lai gan visi resursi ir angļu valodā, tomēr tos veiksmīgi var lietot katrs skolotājs, internacionālo matemātikas valodu papildinot ar skolotāja skaidrojumu skolēnu dzimtajā valodā. 
 
Otrs projekta rezultāts ir skolotāju veidota e-grāmata. Tas ir metodisks materiāls, ar kura palīdzību skolēni var mācīties risināt dažādas reālās dzīves situācijas. E-grāmatā ir daudz ilustratīvu un interaktīvu uzdevumu, kuru izpilde nostiprina skolēnu zināšanas un to lietošanas prasmi. Šis mācību līdzeklis tika veidots tiešsaistē, sadarbojoties projekta partneriem. Daudzi no skolotājiem šādā veidā to darīja pirmoreiz, tāpēc gadījās arī kādu daļu no kolēģu darba izdzēst. E-grāmata pieejama projekta blogā gan angļu, gan latviešu valodā.
 
Trešo projekta rezultātu radīja skolēni. Tas ir interneta resursu katalogs, kuru var lietot prezentāciju, domu karšu, plakātu, u.c. resursu radīšanai. 
 
Skolēni arī izvērtēja šo resursu lietošanas iespējas matemātikā un zinātnēs, piemēram, vai var uzrakstīt formulu, vai var ievietot animāciju utt. Iegūtās zināšanas skolēni nodeva citiem skolēniem, vadot seminārus. Gandrīz visi Jelgavas 4.vidusskolas skolēni ieguva zināšanas, kā izveidot domu karti un interesantu prezentāciju, lietojot internetu. Skolēnu domas par gūto pieredzi var lasīt Zemgales Ziņu publikācijā.
 
Projektam atvēlētais laiks tuvojas beigām, taču skolotāji domā jau par jaunu ideju realizēšanu. Gribam cerēt, ka mūsu pieredze rosinās radīt savas idejas par interesantu un interaktīvu mācību procesu skolā, tā teikt, atvērs iekavas. 
 
Ivita Steķe
Jelgavas 4.vidusskolas matemātikas skolotāja