Finālisti

Printer-friendly version
Šī gada 6.septembrī noslēdzās projektu pieteikšana konkursam „Nacionālā eTwinning balva 2015”. Šonedēļ eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāvji kopā ar eTwinning vēstnieci un programmas „Iespējamā Misija” absolventi Edīti Sarvu izvērtēja 20 konkursam pieteiktos projektus.
 
Projekti tika izvērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem: 1) Pedagoģiskā pieeja (skolēnu iesaiste), 2) Sasaiste ar mācību saturu; 3) Komunikācija starp partneriem; 4) Sadarbība ar partneriem; 5) IKT lietojums projektā un 6) Rezultāti, izvērtējums, ietekme. Ar projekta vērtēšanas kritērijiem un konkursa nolikumu var iepazīties šeit
 
Vērtēšanas komisija konkursa finālam izvirzīja 6 eTwinning projektus, kuri tiks prezentēti eTwinning Nacionālajā konferencē (fināla projektu kārtība ir nejauša):
Pieteikties konkursam varēja projekta īstenotāji (pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestāde darbinieki), kuri laika posmā no  2014. gada 1.septembra līdz 2015.gada 6.septembrim īstenojuši projektu eTwinning ietvaros un ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu. 10.oktobrī Nacionālajā konferencē Pamatskolā “Rīdze” notiks finālistu prezentācijas klātienē un konkursa rezultātu paziņošana. 
 
No katra finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un 2 projekta dibinātājiem (nacionālo projektu kategorija) tiek piešķirts eTwinning apbalvojums - apmaksāta dalība eTwinning ikgadējā starptautiskajā konferencē no 2015.gada 22.līdz 24.oktobrim Briselē, Beļģijā.
 
„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning projektu īstenotājus. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu veicējus.