Pamācības

Printer-friendly version

Pamācības, kas Jums noderēs eTwinning.net lietošanā

eTwinning Live lietošana
Kā reģistrēties eTwinning? 
(video, LV)

Sagatavotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (eTwinning)

Profila rediģēšana (prezentācija, LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)

Profila rediģēšana (video, ENG, subtitri- LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
Profila iespējas (prezentācija,  LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
Profila iespējas (video, ENG, subtitri- LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
eTwinning projekti
Kas ir eTwinning projekts? (prezentācija, LV)
Sagatavotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (eTwinning)
eTwinning projekta cikls (video, ENG, subtitri- LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
Kā atrast projekta partneri? (prezentācija,  LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)

Kā atrast partneri, izmantojot eTwinning Live partneru forumu?
(prezentācija, LV)

Sagatavotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (eTwinning)
Kā reģistrēt eTwinning projektu?
(prezentācija, LV)

Sagatavotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (eTwinning)
Kā reģistrēt projektu? (prezentācija,  LV)

Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
eTwinning projekta vadība (prezentācija,  LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)

Kā pieteikt projektu kvalitātes sertifikātam? 
(prezentācija,  LV)
Sagatavotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (eTwinning)
Kā pieteikt projektu kvalitātes sertifikātam? 
(video, LV)

Sagatavotājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (eTwinning)
eTwinning projekta virtuālās vides (TwinSpace) izmantošana
TwinSpace uzstādījumi un dalībnieki
(video, ENG, subtitri- LV)

Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
TwinSpace uzstādījumi un dalībnieki
 (prezentācija,  LV)

Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
TwinSpace saturs
(video, ENG, subtitri- LV)

Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
TwinSpace saturs
 (prezentācija,  LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
Sadarbība un komunikācija TwinSpace vidē
(video, ENG, subtitri- LV)

Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)
Sadarbība un komunikācija TwinSpace vidē
 (prezentācija,  LV)
Sagatavotājs: eTwining Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet)