Starptautiskie semināri

Printer-friendly version

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls starptautiskā līmenī piedāvā šāda veida seminārus un konferences:

eTwinning starptautiskie semināri kontaktu veidošanai un projektu uzsākšanai 

Vairākas reizes gadā dažādās Eiropas valstīs eTwinning organizē starptautiskos seminārus, kuru mērķis ir veicināt eTwinning projektu īstenošanu, kā arī dot iespēju skolotājiem ar nelielu pieredzi praktiski apgūt eTwinning.net iespējas un uzsākt eTwinning projektus. Dalībai seminārā priekšroka tiek dota skolotājiem ar nelielu pieredzi eTwinning projektu īstenošanā, bet mēs pozitīvi vērtējam arī skolotāju iepriekšējo individuālo darbību eTwinning.net – darbību virtuālajās skolotāju istabās, eTwinning.net rīkotajos vebināros, tiešsaistes kursos, kā arī Latvijas eTwinning organizētajos pasākumos. 
 
Dalībnieku skaits seminārā: 30-40 skolotāji no dažādām valstīm
Semināra ilgums: 3-4 dienas
Mērķauditorija: skolotāji ar nelielu vai bez pieredzes eTwinning projektu īstenošanā
 
Prasības dalībniekiem:
 • Atbilstība tēmai un skolēnu vecuma grupai (katram semināram atšķirīgi)
 • Skolotājam jābūt reģistrētam eTwinning.net portālā
 • Spēja sazināties semināra darba valodā
 • Motivācija īstenot eTwinning projektus un popularizēt eTwinning ideju

Starptautiskie profesionālās pilnveides semināri

Vairākas reizes gadā dažādās Eiropas valstīs eTwinning organizē starptautiskos profesionālās pilnveides seminārus, kuru mērķis ir padziļināti apgūt kādu noteiktu tēmu, kā arī veicināt eTwinning projektu īstenošanu. Šie semināri paredzēti skolotājiem ar pieredzi eTwinning projektu īstenošanā. 
 
Dalībnieku skaits seminārā: 80-120 skolotāji no dažādām valstīm
Semināra ilgums: 3-4 dienas
Mērķauditorija: skolotāji ar pieredzi eTwinning projektu īstenošanā
 
Prasības dalībniekiem:
 • Atbilstība tēmai un skolēnu vecuma grupai (katram semināram atšķirīgi)
 • Pēdējo 2 gadu laikā īstenots vismaz viens eTwinning projekts
 • Spēja sazināties semināra darba valodā
 • Motivācija īstenot eTwinning projektus un popularizēt eTwinning ideju

Nākotnes Klases apmācības

Vairākas reizes gadā eTwinning Centrālais atbalsta dienests sadarbībā ar European Schoolnet rīko Nākotnes Klases apmācības Brīselē, Beļģijā. Apmācības paredzētas eTwinning projektu īstenotājiem, ar mērķi padziļināt viņu izpratni par tehnoloģiju un IKT izmantošanu mācību darbā un/vai eTwinning projektos. Dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm ir iespēja praktiski darboties speciāli aprīkotā interaktīvā mācību centrā „Future Classroom Lab”, apgūt dažādus IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) rīkus un metodes, lai veicinātu radošu, interaktīvu un efektīvu mācību darbu un starptautisko sadarbību. 
 
Dalībnieku skaits seminārā: 20-25 skolotāji no dažādām valstīm
Semināra ilgums: 2 dienas
Mērķauditorija: skolotāji ar pieredzi eTwinning projektu īstenošanā
Norises vieta: Future Classroom Lab
 
Prasības dalībniekiem:
 • Atbilstība tēmai un skolēnu vecuma grupai (katram semināram atšķirīgi)
 • Pēdējo 2 gadu laikā īstenots vismaz viens eTwinning projekts
 • Spēja sazināties semināra darba valodā
 • Motivācija īstenot eTwinning projektus un popularizēt eTwinning ideju
Konkursa kārtība starptautiskajiem semināriem
 
Ne ātrāk kā divus mēnešus pirms katra starptautiskā semināra eTwinning Nacionālais atbalsta dienests eTwinning.lv tīmekļa vietnē (jaunumu sadaļā) izsludina pieteikšanos semināram. Visus plānotos seminārus var atrast eTwinning.lv kalendāra sadaļā.
 
Pēc pieteikuma termiņa beigām, atbilstoši noteiktajām prasībām, eTwinning izvērtē dalībnieku pieteikumus un personīgi e-pastā katram dalībniekam paziņo rezultātus. Pirms semināra, dalībnieks slēdz sadarbības līgumu (PDF) ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, kurā apņemas piedalīties pasākumā, iesniegt dalības pārskatu un ceļojuma dokumentus, gada laikā īstenot vismaz vienu eTwinning projektu, kā arī 3 mēnešu laikā pēc pasākuma organizēt vismaz 2 eTwinning popularizēšanas pasākumus savā iestādē/ novadā/ valstī vai publikācijas medijos. eTwinning nodrošina transportu un sedz transporta izmaksas (avio, autobusa vai vilciena biļetes par iespējami lētāko cenu) no Rīgas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ, tostarp transporta izmaksas semināra ietvaros. Tāpat eTwinning sedz semināra dalības maksu, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. 


Eiropas konference

Eiropas konference notiek reizi gadā kādā no eTwinning dalībvalstīm. Konferencē paredzētas radošās darbnīcas par dažādām ar eTwinning, IKT un starptautiskiem projektiem saistītām tēmām. Tajā piedalās vairāki simti skolotāju no visas Eiropas. Latviju šajā konferencē pārstāv 5-7 skolotāji, kas ir ikgadējā projektu konkursa „Nacionālā eTwinning balva” finālisti. 2017.gadā Eiropas konference notiks Maltā. Šogad no Latvijas uz Eiropas konferenci novembrī dosies 7 konkursa „Nacionālā eTwinning balva 2017” finālisti.