Vēstnieku tīkls

Printer-friendly version
Katru gadu maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai eTwinning vēstnieku tīklā. Šogad pieteikšanās ir noslēgusies. 
 
Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus. Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 15 – 18 eTwinning vēstniekiem.
 
 
 

Kādi ir tavi ieguvumi, kļūstot par eTwinning vēstnieku?

1) iespēja profesionāli izglītoties gan tiešsaistē, gan profesionālās attīstības semināros;
2) iespēja vadīt nodarbības par IKT rīkiem un dalīties pieredzē ar citiem eTwinning skolotājiem;
3) starptautiska pieredzes apmaiņa ar skolotājiem un eTwinning vēstniekiem no visas Eiropas;
4) iespēja popularizēt savu skolu vietējā un starptautiskā līmenī;
5) jaunas un inovatīvas idejas mācību darbam;
6) eTwinning palīdz uzlabot manas IKT un valodu prasmes;
7) tā ir lieliska Iespēja piedalīties dažādās eTwinning aktivitātēs Latvijā un Eiropā.
 
Ieskaties video, kāpēc kļūt par eTwinning vēstnieku!
 

 

Par eTwinning vēstnieku var kļūt persona, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

 1. augsta motivācija darboties kā Vēstniekam;
 2. ne mazāka kā 2 (divi) eTwinning platformā īstenoti projekti, katra ilgums – vismaz 3 (trīs) mēneši;
 3. darba pieredze pedagoģijas jomā ne mazāka kā 2 (divi) akadēmiskie gadi;
 4. labas prasmes lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 5. labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

eTwinning vēstnieks veic šādas funkcijas:

 1. organizē informatīvos pasākumos par eTwinning;
 2. vada nodarbības Aģentūras organizētajos informatīvajos pasākumos par eTwinning, par to slēdzot atsevišķu līgumu ar aģentūru;
 3. apzina potenciālos eTwinning projektu īstenotājus un rosina viņus veidot projektus, nepieciešamības gadījumā sniedzot konsultācijas;
 4. popularizē eTwinning piedāvātās iespējas, atbild uz izglītības darbinieku jautājumiem;
 5. nepieciešamības gadījumā piedalās eTwinning popularizēšanas pasākumu organizēšanā savā novadā, pilsētā, kā arī piedalās eTwinning pasākumos citās vietās Latvijā;
 6. izplata Aģentūras sagatavoto informāciju izglītības jomā strādājošajiem (piemēram, izvietojot plakātus skolā, izsūtot e-pastus listēm, ievietojot informāciju savas iestādes tīmekļa vietnē, pārsūtot ziņu lapas sava reģiona skolotājiem u.tml.), ņemot vērē noteiktās eTwinning vizuālās vadlīnijas.
 7. sniedzot informāciju par eTwinning (piemēram, veidojot izdales materiālus un informatīvos materiālus – prezentācijas, darba lapas utt.), atsaucas uz eTwinning, Aģentūru un programmu Erasmus+, kā arī ņem vērā eTwinning noteiktās vizuālās vadlīnijas:
 8. piedalās Aģentūras vai trešo personu organizētos pasākumos, kas paredzēti Vēstniekiem vai atbilst Vēstnieka vajadzībām, par to slēdzot atsevišķu līgumu ar aģentūru;
 9. sniedz Aģentūrai informāciju, par darbību un aktivitātēm, kas saistītas ar eTwinning popularizēšanu, rakstot uz info[at]etwinning.lv
 10. sadarbojas ar citiem eTwinning Vēstniekiem;
 11. saņem Aģentūras konsultācijas par eTwinning jautājumiem;
 12. informē Aģentūru par izmaiņām izglītības sistēmā, kas varētu ietekmēt eTwinning darbību;
 13. sniedz ieteikumus eTwinning darbības uzlabošanai un pilnveidošanai.
 
2016./2017.mācību gadā eTwinning vēstnieku tīklā Latvijā darbojas18 skolotāji, pārstāvot dažādus novadus un dažāda veida izglītības iestādes! 
 

Ieskaties, vai tavā skolā ir eTwinning vēstnieks!

eTwinning vēstnieku kontakti:

Vārds uzvārds Skola E-pasts
Anna Beļska J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija bal_ana[at]inbox.lv
Edgars Bajaruns Siguldas pilsētas vidusskola bajaruns[at]gmail.com
Edīte Sarva   edite.sarva[at]iespejamamisija.lv
Gunita Pugeja Balvu pamatskola gunitapugeja[at]gmail.com
Ilze Šmate Pāles pamatskola ilze77ilze[at]gmail.com
Ilze Veidmane Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" veidmane[at]inbox.lv
Ināra Vimba Siguldas pilsētas vidusskola inaravimba[at]gmail.com
Inese Zvaigznone Dobeles 1.vidusskola inesezvaigznone[at]gmail.com
Ineta Lielkalne Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola ineta.lielkalne[at]gmail.com
Irina Solončuka Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola irinakravcova[at]inbox.lv
Ivita Saldava Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ivita_s[at]hotmail.com
Iveta Milta Dundagas vidusskola iveta.milta[at]gmail.com
Kristīna Bernāne Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" kristina.mezmalina[at]gmail.com
Kristīne Gereiša Tukuma 2.vidusskola kristineg.2002[at]inbox.lv
Liene Millere Majoru vidusskola millereliene83[at]gmail.com
Līga Kraukle Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs kraukle.liigak[at]gmail.com
Natālija Karpenko

Daugavpils Saskaņas pamatskola

natalijakarpenko[at]inbox.lv
Oskars Kaulēns Ventspils Valsts 1. ģimnāzija oskars.kaulens[at]gmail.com
Tatjana Gvozdeva Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” tanja.gvozdeva[at]gmail.com